.RU

Секти и групи вампири Камарилия (The Camarilla) - Съдържание


Секти и групи вампири


Камарилия (The Camarilla)

Камарила е многобройно обединение на вампирите, сформирано в късното Средновековие. В някои отношения това е ООН на вампирите, създадена за да защитава вампирите от гоненията на Инквизицията, за да утвърди Традициите на Каин и да превърне в действителност великия Маскарад. Мнозина от Събратята, които си спомнят нощите , когато вампирите са били преследвани и унищожавани из корен, фанатически предани на Маскарада Камарила отхвърля образа на вампирите като хищни чудовища, предлагайки в замяна таен живот сред хората и предпазливо хранене.

Един от основните принципи на Камарила е отричането на съществуването на Каин, Второто поколение и Патриарсите. Властелините на сектата призовават , а понякога и заповядват, легендата за появата на вампирите да се третира само като легенда, нямаща никакви реални свидетелства за правдивостта си.

Камарилия е многочислена и (на теория) извънредно могъща. Но тя се състои от седем вампирски клана, всеки от тях със своя култура и идеали, което дава основание за разногласия помежду им. Системата на власта в Камарилията с нещо наподобява нестабилна форма на парламентаризъм, затова тя бавно взема решения и често е нерешителна по време на кризите. Обаче, обединявайки силите си, камарилия става практически непобедима.

^ Предполага се, че вашите персонажи ще бъдат вампири от Камарилия, пренадлежащи към един от седемте клана.

Шесте Традиции (Six Traditions)

Вампирите на Камарилия се зклеват да спазват шест легендарни Традиции на Каин – закони, които Каин е завещал на своите потомци според легендите. Както и друи закони, Традициите често биват игнорирани, изкривяват се или направо се нарушават.


Първа Традиция:

Маскарад

Ти няма да разкриваш природата си пред онези, оито не са от твоята кръв. Ако го направиш, ще бъдех лишен от правата на твоята кръв.


Втора Традиция:
Територия
Твоята теритоия пренадлежи единствено на теб. Всички останали трябва да показват уважение към теб докато се намират на твоя територия. Твоята дума е закон, докато си на своя територия.


Трета Традиция:

Потомство

Ти можеш да станеш Господар на друг само с позволение на твоя Господар. Ако създадеш друг без позволението на Господаря си, ти и потомъкът ти ще бъдете унищожени.


Четвърта Традиция:

Отговорност

Ти създаваш собственото си дете. Докато потомството ти не стане самостоятелно, ти ще го направляваш във всичко. Неговите постъпки са твоята отговорност.


Пета Традиция:

Гостоприимство

Уважавай чуждата територия. Попадайки в чужд град, ти си длъжен да се представиш пред ония, който го управлява. Ако не бъдеш приет - ти си нищо.


Шеста Традиция:
Унищожение
Ти не трябва да унищожаваш други от своя вид. Право на унищожаване пренадлежи единствено на старейшините. Само старейшините могат да призоват към Кървавия Лов.

Клановете на Камарилия

^ Бруджа (Brujah): Клан на неукротими, не признаващи авторитет вампири, провъзгласили се за свободни от законите на обществото.

Гангрел (Gangrel): Клан на самотни ловки скитници, предпочитащи дивата природа пред градовете.

^ Малкавиан (Malkavian): Странен клан на безумци, членовете на който са печално известни със своята невменяемост и проницателност.

Носферату (Nosferatu): Предизвикващ отвращение клан ма обезобразени чудовища, криещи се в тунелите и канализацията.

^ Тореадор (Toreador): Клан на елегантни, страстни вампири, които покровителстват художниците, музикантите, актьорите и т.н.

Тремер (Tremere): Таинствен, коварен клан на вампири-магьосници, практикуващи магията на Кръвта.

^ Вентру (Ventrue): Клан на аристократи и управници, смятащи за свой дълг да ръководят Камарилия.


Обществото на Камарилия

Йерархията има много голямо значение в света на вампирите и най-вече за вампирите от Камарила, които се придържат към изрядно изработена структура, която поддържа реда помежду им.

Местата, където живеят вампирите (обикновенно това са градове и техните покрайнини) са разделени на владения. Във всяко владение управлява княз – могъщ старейшина. Той (или тя) раздават на младите ампири ловните територии в пределите на владението си.

Бдящите и Вътрешният Кръг (Justicars and Inner Circle)

Върхът на управленската структура на Камарила е Вътрешният Кръг, съставен от седемте представители на клановете влизащи в сектата. Във всеки клан вампирът представляващ клана във Вътрешния кръг се избира по различни правила и критерии. Тремер обикновено делегират в Кръга един от Съвета на Седемте Клана. Вентру на Вътрешния Кръг е неоспорим лидер на своя клан, намирайки се на върха на клановата йерархия. Представителят на Гангрел просто има всеобщото уважение в клана си, който няма почти никаква управленска структура. Вътрешният Кръг се събира веднъж на 13 години и избира Бдящите – тези, които провеждат политиката на Камарила в своите кланове. Членът на Вътрешния Кръг заема поста си за неограничено време – причина за оставка може да бъде само окончателната Смърт, решение на Кръга или самоотвод.

Власта на Вътрешния Кръг и на Бдящите е на практика неограничена. Бдящите планират политиката на секата във всичките страи и региони от света, те имат право да назначават и свалят князете, да въздават правосъдие от името на Камарилия. Заповедите и рекомендациите на Бдящите не подлежат на обсъждане и се изпълняват незабавно.

Архонти (Archons)

Всички Бдящи имат свои доверени представители – Архонти. Обикновено Архонтите са потомци на Бдящия, но се случва дори да не са от същия клан. Често, но не винаги, Архонтът е свързан с Кръвна Връзка с повелителя си. Архонтът е очите , ушите и поразяващата ръка на Бдящия. Най-често Архонтите са превъзходни бойци, всяващи ужас у враговете на сектата, а и вътре в нея. Думите на Архонта се смятат за думите на повелителя му и също не подлежат на обсъждане.

Княз (Prince)

Вампир управляващ владение, което се намира под контрола на Камарилия, се нарича княз. Обикновенно това е могъщ вампир от клана Вентру или Тореадор, макар да са известни и княз от клановете Бруджа, Носферату и дори Малкавиан. Князът има абсолютната власт да установява, дарява или отнема територии или да обяви някоя местност забранена за лов. Князът може да обяво някое място за Елизиум (неутрална земя, на която е забранено да се бие), а също така и да призове на Кървав Лов на бунтовници и другомислещи, нарушили Шесте Традиции.

Обикновенно князете контролират цели градове, а понякога и малки държави, така например има княз на Париж, княз на Чикаго, княз на Атланта, княз на Швейцария и т.н. Князете на градовете често от векове живеят във владенията си, затова те имат достатъчно време за да изградят стабилна управленска структура, и обикновено са прекрасно осведомени какво става в града им.

Благородните (Primogen)

На княза обикновенно му служат група съветници, избрани от най-цилните старейшини от различните кланове. Тези старейшини помежду си се наричат «благородни». Макар теоретически власта на княза е абсолютна, князете , които не обръщат внимание на думите на благородните, обикновенно скоро биват салени или убити. Благородните остоянно се стремят да разширят правата си и постоянно плетът интриги един срещу друг и срещу княза.

Старейшини (Elders)

Старейшините са вампири, просъществували 300 и повече години. С течение на времето те са овладели много магически способности. Повечето от старейшините са ужасни, страшни, коварни, безжалостни и подозрителни същества. Те са готови на всичко, за да запазят власта си и затова притесняват и манипулират младите новообърнати вампири, унищожавайки конкурентите си.

Служители (Ancillae)

След старейшините следват служителите. Те са обикновенно са на възраст между 100 и 300 години. Случва се, че някои амбициозни млади вампири стигат до това звание и по-рано. В съответствие със званието си тези вампири обикновенно служат като помощници и девереници на старейшините. Обикновенно те си имат свои нтриги и конфликти, естествено не толкова мащабни като при старейшините.

Новообърнати (Neonates)

Още по-ниско от служителите стоят вампирите, създадени преди по-малко от 100 години. Новообърнатите, въпреки грижите полагани за тях, често са използвани като размени фигури в коварните игри на старейшините. Такова безчувствно обръщение, подпомогнато от присъщия на младото околение стремеж към независимост, кара младите вампири често да роптаят срещу действията на старейшините. Освен това трудно е да изпитваш симпатия към стар тиранин, роден в епоха отделена от тази на твоето раждане с 300 и повече години.

^ Предполага се , че повечето ви начални персонажи ще бъдат новообърнати.

Елизиум (Elysium)

Повечето млади вампири разглеждат традицията на Елизиума като отегчителна и отживяла времето си, но това все още е една от най-съблюдаваните традиции сред каинитите. Князът може да обяви част от владението си за Елизиум – място без насилие. Тук вампирите могат да се наслаждават на ноща, да дискутират разни неща помежду си, да поплетът интриги. Тук също така се провеждат важни срещи между вампирите, така че всеки вампир е бил там поне веднъж за да разговар със княза или старейшина. Най-вече това е поле за игра на старейшините, и младите вампири не трябва да го забравят.

Елизиумът се намира под защита "Pax Vampirica" , което ще рече , че та не трябва да има никакво насилие и че Елизиумът се явява неутрална територия. Естествено не на всички им стига търпението и тук таме се чуват остри подмятания, но се очаква че вампирите ще сумеят да сдържат темперамента си определени рамки. Ако двустрани извинения не са достатъчни, то виновниците просто ги извеждат от Елизиума с препоръка да работят над себе си. Ако ли ситуацията излезе извън контрол, то Князът може да накаже виновниците.

Обикновено Елизиумът е някоя културна сграда, например театър, музей, галерия и т.н. Често за Елизиум бива обявен нощен клуб или убежище на някой Събрат. Във всеки случай от посетителите на Елизиума се очаква прилично облекло и примерно поведение, поне заради съблюдаването на Маскарада.

Правилата на Елизиума са крано прости:

Не територията е забранено насилието. (Повечето Князе стигат и до забрана за носене на оръжие, за да не изкушава хулиганите да го използват).

Под заплаха от Окончателна смърт е забранено да с унищожават предмети на изкуството. (Към «изкуство» се отнасят също така и създателите на изкуството, което прави клана Тореадор първи почетатели на Елизиума).

Елизиумът е неутрална територия. (В този случай е важно да се помни най-главното: това което ще се случи зад границите на Елизиума е съвсем друга история. Така че новообърнат оскърбил старейшина, трябва да намери начин колкото се може по-тихо и тайно да напусне Елизиума).

Винаги съблюдавай Маскарада. (Това се отнася най-вече за лова).

Да се появиш в Елизиума гладен е проява на лошо възпитание. Естественоя леко освежаване понякога е допустима, но лов в околностите на Елизиума може да предизвика подозрения. Ако Събрат води гост в Елизиум, той отговаря за поведението на госта.


rezultati-deyatelnosti-departamenta-ekonomiki-administracii-tomskoj-oblasti-za-2008-god.html
rezultati-deyatelnosti-po-sozdaniyu-didakticheskogo-materiala-kratkaya-harakteristika-sistemi-metodicheskoj-raboti.html
rezultati-deyatelnosti-upravleniya-veterinarii-tomskoj-oblasti-za-2008-god.html
rezultati-dissertacionnogo-issledovaniya-mogut-bit-sformulirovani-v-vide-sleduyushih-naibolee-sushestvennih-novih-nauchnih-polozhenij-kotorie-vidvigayutsya-dlya-zashiti.html
rezultati-edinogo-gosudarstvennogo-ekzamena-2010-goda-i-analiz-vipolneniya-celevih-orientirov-po-rezultatam-ege-2010-goda.html
rezultati-edinogo-gosudarstvennogo-ekzamena-v-2008-2009-uchebnom-godu.html
 • universitet.largereferat.info/tvorcheskoj-sama-po-sebe-to-yavlyaetsya-li-ona-tvorcheskoj-imenno-kak-chistaya-rasa.html
 • notebook.largereferat.info/kafedra-istorii-otechestvennoj-filosofii-istoriya-russkoj-filosofii-programma-kursa-moskva-2008-programma-kursa-istorii-russkoj-filosofii-i.html
 • spur.largereferat.info/lyutera-barbanka-amerikanskogo-svyatogo-blagodarnost-stranica-29.html
 • textbook.largereferat.info/klassifikaciya-algoritmov-razmesheniya-lekciya-1-4.html
 • letter.largereferat.info/metodicheskie-ukazaniya-i-kontrolnie-zadaniya-dlya-studentov-fakulteta-zaochnogo-obucheniya-po-napravleniyu-10110-62-gostinichnoe-delo-profil-gostinichnaya-deyatelnost.html
 • uchenik.largereferat.info/etiologiya-diagnostika-profilaktika-i-lechenie-gipoavitaminozov-norok-chast-3.html
 • grade.largereferat.info/obraznost-cvetnie-kartinki-chem-budet-polezna-dlya-vas-eta-kniga.html
 • learn.largereferat.info/ge-lessing-volchonok-i-lisica-ili-voinstvennij-volk--ak-upravlyat-lyudmi-poesy-book-how-to-manage-people.html
 • studies.largereferat.info/koncepciya-razvitiya-mirovogo-rinka-telekommunikacij.html
 • letter.largereferat.info/nedostatki-maksimov-b-v-lukichev-v-l-m-17-psihologicheskaya-reabilitaciya-i-problemi-trudoustrojstva-voennosluzhashih.html
 • grade.largereferat.info/nf-miheeva-k-voprosu-o-klassifikacii-dialektov-sovremennogo-ispanskogo-yazika-ot-sostavitelej.html
 • largereferat.info/viezdnie-nalogovie-proverki-naznachenie-i-osnovnie-garantii-prav-nal.html
 • portfolio.largereferat.info/pareto-effektivnost-ponyatie-priznaki-i-znachenie.html
 • write.largereferat.info/federalnoe-gosudarstvennoe-byudzhetnoe-obrazovatelnoe-uchrezhdenie-visshego-professionalnogo-obrazovaniya-ufimskij-gosudarstvennij-universitet-ekonomiki-i-servisa-obrazovanie-v-visshej-shkole.html
 • knowledge.largereferat.info/o-kompanii-stranica-7.html
 • letter.largereferat.info/nekotorie-nauchnie-issledovaniya-nauchnaya-rabota-v-medicine.html
 • lesson.largereferat.info/shpargalki-po-kriptografii.html
 • institut.largereferat.info/tema-7-privatizaciya-i-ee-rol-v-stanovlenii-i-razvitii-predprinimatelskoj-deyatelnosti-v-rossijskoj-federacii.html
 • grade.largereferat.info/metodicheskie-ukazaniya-k-prakticheskim-zanyatiyam-po-discipline-buhgalterskij-uchet.html
 • school.largereferat.info/18ukreplenie-potenciala-issledovaniya-i-peredacha-tehnologij-glavnoe-o-rkik-oon-i-kiotskom-protokole.html
 • institut.largereferat.info/statya-pravovaya-osnova-deyatelnosti-obshestvennoj-palati-obshestvennaya-palata-osushestvlyaet-svoyu-deyatelnost-na-osnove-konstitucii-rossijskoj-federacii-federalnih-zakonov.html
 • diploma.largereferat.info/vliyanie-yazika-na-poznavatelnie-processi-chast-8.html
 • credit.largereferat.info/otchet-direktora-mbou-gimnaziya-1-g-ruzi.html
 • college.largereferat.info/350051-krasnodar-rossiya-ul-luzana6-telfaks-861-210-01-47-tel-224-66-74.html
 • teacher.largereferat.info/glava-6-indikaciya-zakisleniya-evtrofirovaniya-i-deevtrofirovaniya-ekosistem-ozer-i-vodohranilish-po-zooplanktonu.html
 • teacher.largereferat.info/glava-chetvertaya-o-besstidstve-i-neuvazhenii-svyatogorec-tom-i-s-bolyu-i-lyubovyu-o-sovremennom-cheloveke.html
 • thescience.largereferat.info/immunitet-shit-organizma-kniga-prozrenie.html
 • spur.largereferat.info/matematika-sabain-zhrgzgende-r-trl-tslderd-timd-pajdalana-blu-kerek-blm-berud-zglendru-oitu-dstern-zhetldrud-damita-oitu-dster-men-tsldern-timd-pajdalanuin-talap-eted.html
 • essay.largereferat.info/dalnejshee-rassmotrenie-nekotorihproblem1-literatura-glava-tretya.html
 • testyi.largereferat.info/851-sbornik-put-zhizni-t-45-852-lev-tolstoj.html
 • university.largereferat.info/glava-8-sopostavlenie-vospominanij-desyatiletnij-yubilej-perspektivi-203-prilozhenie-zametki-ob-abortah-207-prilozhenie.html
 • testyi.largereferat.info/432-finansovie-vlozheniya-emitenta-129110-rossiya-g-moskva-gilyarovskogo-47-str-5-informaciya-soderzhashayasya.html
 • spur.largereferat.info/kursovaya-rabota-po-discipline-kompleksnij-ekonomicheskij-analiz-na-temu-finansovij-analiz-effektivnosti-sistemi-upravleniya-kachestvom-na-primere-ooo-viktor.html
 • tests.largereferat.info/kurs-istoriografiya-vsemirnoj-istorii-obshim-obemom-76-chasov-izuchaetsya-v-techenie-x-xi-semestrov-kurs-zavershaetsya-zachetom-v-x-semestre-i-ekzamenom-v-xi-semestre.html
 • obrazovanie.largereferat.info/poyasnitelnaya-zapiska-predmet-russkij-yazik.html
 • © LargeReferat.info
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.